Giới thiệu

XNK.me là một nơi để chia sẻ và học hỏi kiến thức, kinh nghiệm về xuất nhập khẩu.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của XNK.me là NÂNG TẦM và PHÁT TRIỂN cộng đồng XNK Việt Nam.

HOÀI BÃO

Hoài bão của XNK.me là trở thành một diễn đàn được đông đảo các doanh nghiệp XNK thừa nhận là thiết thực nhất, hữu ích nhất, đóng góp nhiều nhất cho sự nghiệp phát triển cộng đồng XNK Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thân thiện - Cởi mở - Chân tình - Thiết thực - Hữu ích

QUY ĐỊNH CHUNG

- Tôn trọng, tuân thủ pháp luật.

- Gặp ý kiến trái chiều, cứ thảo luận, nhưng đừng làm tổn thương người khác.

- Ghi rõ nguồn bài viết sưu tầm.

Xin cảm ơn!

Admin: https://www.facebook.com/customs.gov.vn