Nhập khẩu gỗ: Rủi ro và khuyến cáo

 Quy định gỗ hợp pháp của 10 quốc gia xuất khẩu gỗ tự nhiên nhiệt đới vào Việt NamTải về tại đây: https://t.me/xuatnhap/646

Kết quả đánh giá rủi ro của một số quốc gia (tiếng Anh) có thể truy cập tại website:

https://preferredbynature.org/projects/developing-background-analyses-voluntary-partnership-agreement-vpa-support-project

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال