Xuất khẩu và nhập khẩu thì cái nào khó hơn?

 Về kinh doanh thì nhập khẩu là mua hàng nên dễ hơn (có tiền là mua được), xuất khẩu là bán hàng.

Về thủ tục hải quan thì xuất khẩu dễ hơn do mọi quốc gia đều cố gắng tối đa hóa xuất khẩu để tạo ra lợi nhuận tối đa, hồ sơ và thủ tục dễ dàng hơn. Mọi quốc gia đều cố gắng hạn chế nhập khẩu nên hàng hóa nhập khẩu phải trải qua nhiều thủ tục tùy theo mặt hàng.

Các bạn thấy có đúng không?