Tổng hợp tài liệu ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan


Tài liệu này do các bạn trong group NGHIỆP VỤ HẢI QUAN chia sẻ

NVHQ 2020: https://drive.google.com/drive/folders/14duVA4Wnsw5fCMPQ-c34Cd7PYVqpBu4m?usp=sharing

NVHQ 2021: https://drive.google.com/drive/folders/1qvpXe2MnKKKd8Xuio_JauafOylRzrzFx?usp=sharing